Simo

Lentäjien muistomerkki

Simon Sarkakankaalla paljastettiin 10.10.1970 professori Ensio Seppäsen suunnittelema ja talkootyönä tehty suomalaislentäjien muistomerkki ”Lentäjäveljet – maa on vapaa” paikassa, jonne 10.10.1944 putosi saksalaisten hävittäjien vaurioittama suomalainen pommikone. Muistomerkissä on sankarien nimet. Käyntiohje: Ranuantietä (st 924) 24 km Alaniemelle, sillan yli Sompujärven tietä 400 m, Simojoen pohjoispuolista tietä 6 km, risteyksessä viitat Arppee ja Lentäjäpatsas. Edelleen Arppeelle johtavaa metsäautotietä, jonka itäpuolella, noin 100 metriä Runkauksen luonnonpuiston rajasta, muistomerkki. Muistomerkin kohdalla viitta.

Tammenlehvän Perinneliitto

14.5.200924.4.2009 avattu muistomerkkitiedosto...